Τα νέα μας
ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ

Eρευνητικό έργο Εθνικής εμβέλειας για την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα : “Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμωνμε ακρωνύμιο: ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ

υπό τον συντονισμό:

του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ- του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

σε συνεργασία με:

  • το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  • το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών και
  • την εταιρεία Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε.

με την υποστήριξη των :

  • ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Το έργο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος  της βιομηχανίας τροφίμων, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας παραπροϊόντα ως ανανεώσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας βιογενών, βιοαποδομήσιμων συσκευασιών.

Το έργο ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ, θα πραγματοποιηθεί σε 2 στάδια:

Στο πρώτο στάδιο – έρευνας και πιλοτικής ανάπτυξης, που κυρίως αναλαμβάνουν οι ερευνητικές ομάδες θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός, κατασκευή, βελτιστοποίηση ημι-πιλοτικής μονάδας παραγωγής PHB από πίτυρα, παραγωγή και βελτιστοποίηση παραμέτρων παραγωγής micro- ή nano-fibersMC για παραγωγή βιοσύνθετων ενισχυμένων υλικών συσκευασίας, παραγωγή κ βελτιστοποίηση παραμέτρων παραγωγής εναλλακτικών συστημάτων βιογενών πρόσθετων ελεγχόμενης αποδέσμευσης ενεργών ουσιών. Σχεδιασμός και παραγωγή, βελτιστοποίηση βιογενών φύλλων ενεργούς συσκευασίας PHB και φύλλων συσκευασίας από βιοσύνθετα υλικά για δύο μεγάλες κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων: α) συσκευασίες EMAP για φρέσκα κηπευτικά, φρούτα, β) συσκευασίες με φραγή σε υδρατμούς για γαλακτοκομικά προϊόντα. Έλεγχος συμπεριφοράς βιογενών φύλλων, βελτιστοποίηση της παραγωγής PHB, MC και βιοενεργών συστατικών.

Στο δεύτερο στάδιο – βιομηχανικής παραγωγής η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.θα αναλάβει την παραγωγή φύλλων συσκευασίας ΡΗΒ, βιοσύνθετων φύλλων ενισχυμένων με ίνες κυτταρίνης και βιοενεργών φύλλων ΡΗΒ με ισοδύναμες ποιοτικά εμπορικές πρώτες ύλες ΡΗΒ και κυτταρίνης και έπειτα από την βιομηχανία συσκευασιών Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ θα γίνει παραγωγή εναλλακτικών βιογενών, βιοσύνθετων, βιοενεργών συσκευασιών για τις στοχευόμενες επιλεκτικές εφαρμογές.

 

Ο ερευνητικός στόχος είναι η επίδειξη σε βιομηχανική κλίμακα της δυνατότητας αξιοποίησης παραπροϊόντων των βιομηχανιών τροφίμων(δυνητικά και βιοαποβλήτων), τα οποία μπορούν με κατάλληλη ζύμωση να μετατραπούν σε πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοϋλικών και στην συγκεκριμένη περίπτωση βιο-πολυμερών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιομηχανία για την συσκευασία τροφίμων.

Το οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση των παραπροϊόντων είναι προφανή στον άξονα της κυκλικής οικονομίας. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της βιομηχανίας πλαστικών φιλμ EUROFILM σε συνεργασία με βιομηχανίες παραγωγής συσκευασιών τροφίμων όπως η εταιρεία Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε.σε βιογενή πλαστικά φύλλα και συσκευασίες αντίστοιχα, εκτός από την ώθηση για δυναμική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των εμπορικών δραστηριοτήτων, θα ανοίξει τον δρόμο σε ένα νέο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα, αυτόν της βιο-οικονομίας. Οι αναμενόμενες συνέπειες στην εθνική οικονομία και απασχόληση, είναι σημαντικές και με ενδιαφέρον αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της τόσο σημαντικής έρευνας.

Η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.σε συνεργασία με την Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε.συμμετέχουν στο έργο με όραμα την συνεισφορά στην Εθνική και Ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία που αποτελεί την ασπίδα για το μέλλον.