ΦΙΛΜ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΦΙΛΜ EVO ΓΙΑ ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΑ
ΦΙΛΜ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

To EVO film, είναι η απάντηση στα υψηλών προδιαγραφών υλικά που απαιτούνται στο lamination και αποτελεί την εξέλιξη στην παραγωγή εξειδικευμένων φιλμ  που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, όπως την συσκευασία τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής.

EVO ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Φιλμ EVO για Λαμινάρισμα
  • Υψηλής  ποιότητας φιλμ με μέγιστη επιπεδότητα και ελαχιστοποίηση της κυρτότητας (Camper)
  • Εξαιρετική διατήρηση ανοχών πάχους
  • Επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων εκτύπωσης και λαμιναρίσματος 30% κατά μέσο όρο
  • Δυνατότητα για μείωση κόλλας κατά το λαμινάρισμα έως και 20%
  • Υψηλότερες ταχύτητες μεταποίησης
  • Ελαχιστοποίηση Curl μετά το λαμινάρισμα
  • Ελαχιστοποίηση φύρας κατά την μεταποίηση (Edge Trim) έως και 50%
  • Βελτίωση Dot Gain κατά την εκτύπωση
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εκτυπωτών
  • Ταχύτερη εκτύπωση