ΟΡΑΜΑ

Δεσμευόμαστε για τον σχεδιασμό και την παροχή βιώσιμων ΡΕ φιλμ προϊόντων ακολουθώντας τις βιομηχανικές ανάγκες του αύριο. Το όραμά μας είναι η συνεισφορά  στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος προωθώντας την κυκλική οικονομία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ένα επαρκές και βιώσιμο σύνολο ΡΕ φιλμ παραγωγής μας.

ΑΞΙΕΣ

  • Στρατηγικές συνεργασίες
  • Πελατοκεντρική προσέγγιση
  • Εξειδικευμένες λύσεις
  • Εμπορική διαφάνεια