ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Καινοτόμες τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον

Οι Τεχνολογίες μας

Με βάση τις υπερσύγχρονες τεχνολογίες πολυστρωματικών  φιλμ, η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. επιδιώκει τις βέλτιστες  βιώσιμες λύσεις  αναπτύσσοντας καινοτόμα ΡΕ  φιλμ και νέα προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Τα ΡΕ προϊόντα  της εταιρείας μας, έχουν σχεδιαστεί για προηγμένες και απαιτητικές συσκευασίες, προσωπική φροντίδα και γεωργικές εφαρμογές και κατασκευάζονται με το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.

  • 7 Γραμμές παραγωγής εξόλκησης φιλμ (blown-Film extrusion)
  • 5 Γραμμές παραγωγής Co-extrusion (πολλαπλών στρώσεων)
  • 4 Γραμμές παραγωγής σάκου απορριμμάτων – κορδόνι
  • 1 Γραμμή παραγωγής σωλήνα drip2 bottom weld sack machines
  • 2 Κοπτοκολλητικές μηχανές σάκων
  • 3 Γραμμές παραγωγής τσάντας
  • 1 Γραμμή ανακύκλωσης

Πρόσφατες Τεχνολογίες

  • 3 PE extrusion lines
  • 1 PE extrusion line with inline MDO