ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 • Προώθηση της Πράσινης Ενέργειας
 • Μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
 • 2021:Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ για αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Συλλογή όμβριων υδάτων για πυρόσβεση, άρδευση και καθαριότητα.
 • Φωτισμός με Τεχνολογία LED.
 • Προώθηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων κι εγκατάσταση φορτιστών οχημάτων.
 • Στρατηγική μηδενικών αποβλήτων, με συλλογή και ανακύκλωση υλικών για επανακοκκοποίηση και επανά-χρηση.
 • Ετήσια χρηματοδότηση για Έρευνα & Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων εστιάζοντας στην βιωσιμότητα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

 • Βιογενή / βιοαποικοδομήσιμα PLA υλικά
 • Προϊόντα κατάλληλα για κομποστοποίηση
 • Υψηλής απόδοσης φιλμ ΡΕ (EVO)
 • Φιλμ ΡΕ με χρήση τεχνολογίας MDO για PE / PE συσκευασία

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ακολουθούν πληροφορίες για τα έργα σε εξέλιξη.

• Η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. μέλος της κοινοπραξίας CEFLEX:

○ Η CEFLEX προσανατολίζεται στην εξεύρεση και ανάπτυξη λύσεων, ώστε η εύκαμπτη συσκευασία να έχει άμεση και προστιθέμενη αξία στην κυκλική οικονομία. Μελετά και σχεδιάζει/αναπτύσσει εξελιγμένα συστήματα για να βελτιωθεί η απόδοση αυτών των υλικών (εύκαμπτης συσκευασίας), μέσα από την συνεργασία εταιρειών που αντιπροσωπεύουν όλη την αλυσίδα παραγωγής.

○ Η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. εντάχθηκε στην Ceflex το 2020 όπου ενθαρρύνονται συνεργασίες με άλλες εταιρείες σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δράσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών και διαδικασιών που θα παρέχουν καλύτερη οικονομική και τεχνική διαχείριση υλικών ΡΕ όταν συγκολλούνται, με περιβαλλοντικά αποτελέσματα κατάλληλα για την κυκλική οικονομία.

○ Η πρωτοβουλία, προωθεί συνεργασίες μεταξύ παραγωγών πρώτων υλών έως και τους κατασκευαστές συσκευασιών για καταναλωτικά προϊόντα, τους εμπόρους, καθώς επίσης και τις εταιρείες διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Η εταιρεία μας, μελετά και υλοποιεί μέσα από έρευνα και συνεργασίες, τις καταναλωτικές ανάγκες για βιώσιμα υλικά, τροφοδοτώντας την κυκλική οικονομία.

•  Η Eurofilm ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με την Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε. συμμετέχουν σε ερευνητικό έργο Εθνικής εμβέλειας για την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

“Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή βιογενούς βιοαποικοδομήσιμης, ενεργούς συσκευασίας τροφίμων” με ακρωνύμιο: ΒΙΟΣΤΡΟΦΗ

Υπό τον συντονισμό:

του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ- του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

σε συνεργασία με:

• το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

• το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών και

• την εταιρεία Αθανάσιος Χατζόπουλος Α.Ε.

με την υποστήριξη των :

• ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

• «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Το έργο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας τροφίμων, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας παραπροϊόντα ως ανανεώσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας βιογενών, βιοαποδομήσιμων συσκευασιών, με οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση των παραπροϊόντων στον άξονα της κυκλικής οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ